٣ تشرینی یەکەم ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣

ئالووی بوخارای شوقان و گوندی دوو برجەی سەر بر شاری جاجۆرمی سەر بە پارێزگای خوراسانی باکوور برەندێکی تایبەتە.

   ئالوو بۆخارا جۆرێک هەڵووژەیە کە دەکرێتە ناو شلە و گۆشت و لە گەڵ برێنج دەخورێت.

بۆچوونی ئێوە

You are replying to: .
  • 5 + 11 =