چیرۆک؛

شێرکەتی ...

ناسەی هەواڵ: 4009613 -
"زاڕۆڵێچ وەروو بێ تاتەیی پێسەو گوڵی بێ پەرچێنی سیس و لارەمل! ئاواتە وەشڵەکێشا دلێ ترەکەو دەسا تاتەیشانە گمێ و نقمێ بێنێ.حەزکەرێنێ نە تەنیا تاتەم بەڵکووم دنیا فنیش بۆ!"

هه‌واڵده‌ریی مێهر، به‌شی فه‌رهه‌نگ و هونه‌ر- فیروز فەرەجی*: وەختێو زرێ ساکەکەو تاتەیش ترازنێ، بوەو دووری لووتەش سۆڵنێوە.پەڕ جە غەریبی و هاڵی جە ئاشنایی.بانتلێروو بانێ وەخت بێ دێق کەرۆ پەی ماچێوو چیروو پایاش بۆ دیاروو زاڕۆڵەی.تکەکێ بێخوو دارا وەقرەشا بڕیابێ تا بەێوە.بە نەبیەیش خەمێ چیروو پەتووی ئەینێوە سەروو سفرەی.وەختوو مەرەخەسی، وەشی و تشی پێوەرە شیفت واڕێنێ.وەربەرە تاموو نوقڵا دێ.
شەوە پەلەش بێ تا ڕۆ بۆوە و چەمش گنۆ میاچەمایش.عانێو ئەد٘ا و تاتە جە لاشیپانوو بەرەیەنە ملاقات کەرێنێ زەردەخوەو شەرمینوو سەروو لچا ئەد٘ای چەنی خەفەتوو سەروو برەکاش نەگنێنێ یۆ.
خەفەت جە کانتینوو دڵیەنە پێسەو قەزانەو سەروو ئارگای قوڵێ دێ.وەختارێ  ئەیوە و ڕواڵەتش ڕوەو پیری لوا بێ، تراشەو دڵیش گنێ ئینفێجار.
چا ڕوەو مەرەخەسیش تەمامیێ و ساک کەرێنە شانە ناقش گیریێ و چەمێو وزی پەی ئەد٘ای و یۆیچ پەی زاڕۆڵەکا، یانی ئانا ئەسپاریم بە تۆ.
چی وەختانە پەنگاوو تاسەی قای کەرێوە و هەرسێ چەما سەرڕێز کەرێنێ.
هەر پا شێوازە جە کۆڵان و گەڕەکەنە خود٘ا حافیزی کەرێ.
ساتێ خودا حافێزی مەزا چی دێر بڕیاوە؟ قرتینێ سەعاتێ سینی کەرا و جم مەوەرا.
چی ساتەنە حەکایەتوو خەما بە دیای چەما و لەرزانەو لچا و پڕمەو گرەوەی، هارموونی دڵتەنگی و پانتومیموو غەریبیەنێ.
جا شۆنی ئی نمایشیەرە بچینگوو خەفەتی دلێ دڵوو ئەد٘ایەنە مەرزیێرە و  دیواروو دووری قاڵبەند٘ی کریێ. بتوونەو ورکەی مجیێنە یانەیەنە و چەمەڕایی ڕێخێ ئازێرە.
ئەد٘ای کزۆڵە تا ئیجارەو مشیایا بە لەتەرێ هەر خەمێش ڕێسایانێ و گجی تاسەیش بە تان و پۆ غەریبی کەردایانە.
 تلەینوو دووری ڕۆبەڕۆ درێژتەرە بێ و هەر نەبڕێوە.
چا دما ئەد٘ا مەنێوە یانەو خەما و هەرسەو چەما.
زاڕۆڵێچ وەروو بێ تاتەیی پێسەو گوڵی بێ پەرچێنی سیس و لارەمل! ئاواتە وەشڵەکێشا دلێ ترەکەو دەسا تاتەیشانە گمێ و نقمێ بێنێ.حەزکەرێنێ نە تەنیا تاتەم بەڵکووم دنیا فنیش بۆ!
ئاخ شێرکەتی ...!!

«شێرکەتی بە کەسێوی ماچا پەی بەر ئاوردەی تفاقی و خەرجوو ژەن و زارۆڵەی بلۆ پەی شارە دوورەکا و جە غەریبیەنە نانە بەر بارۆ. بۆنەو ئانەیەو هەورامان سەرچەمێ پێشەسازێ و هەرمانێش کەمێ بیێنێ ئی غەریبیە بیەن نەسیبوو فرەو پیایاو هەورامانی.
شۆنەماو ئی غەریبیە ملوو ژەن و زاروڵەیەرە جە لایەنوو بێ تاقەتی و دووری جە یانەی خراب و نالەبار بیەن.
ئی نویسەو واریە بڕێو چا ئێشا غەریبیە  وزۆ سارا و ڕەنگا فرەو کەسایچ  بۆنەو ئانەیەو ئی تامەشا نەچەشتەبۆ خوەشا بەی، حەقوو وێشانە...»
*مامۆستای  بیرکاری پۆلی ناوەندی قوتابخانەکانی نەوسوو

ناردنی بۆچوون

2 + 4 =